Pareshaniyon Se Bhagna Aasan Hota Hai

Har Muskeel Zindagi Main Ek Emthaan Hota Hai

Hemmat Harne Wale Ko Kuch Nahi Milta Zindagi Main

Aur Muskeelon Se Ladne Walon Ke Kadmon Main He
To Jahan Hota Hai...!!